Prijavi se!

Ovaj Upitnik će nam pomoći da pronađemo organizaciju u kojoj ćeš volontirati, a koja najviše odgovara tvojim interesovanjima. Što više podataka ostaviš, veće su šanse da tvoj volonterski rad bude uživanje i za tebe i za tvog „poslodavca“.

Svi podaci biće korišćeni isključivo za potrebe Gradskog servisa Volonteri Beograda i neće biti dostupni nijednom trećem licu bez znanja i izričite dozvole volontera.

Lični podaci

Ime
Prezime
Datum rođenja
Državljanstvo

 

Kontakt podaci

Adresa stanovanja
Broj telefona (fiksnog ili mobilnog)
Lični email

 

Podaci o zaposlenju (ako radiš) i slobodnom vremenu

Firma
Radno vreme (od–do)
Koliko sati mesečno možeš da posvetiš volontiranju?
Koliko narednih meseci možeš da volontiraš?

 

Obrazovanje i veštine koje poseduješ

Fakultet / Visoka škola
Sedište fakulteta / visoke škole
Srednja škola (ako si učenik)
Mesto u kom se škola nalazi
Rad na kompjuteru (i u kojim programima)
Edukacije, seminari i treninzi koje si pohađao/la
Sportovi kojima se baviš
Vozačka dozvola DA    NE

 

Strani jezici koje govoriš i nivo znanja

Jezik ne govorim razumem dobro vrlo dobro tečno
Engleski
Francuski
Nemački
Španski
Italijanski
Ruski
Neki drugi jezik?
   

Ostale veštine

 

Volontersko iskustvo

U kojim si organizacijama do sada volontirao/la?
Koliko dugo si volontirao/la (u mesecima)?
Na kojim poslovima si do sada volontirao/la?
Koja znanja i iskustva si stekao/la tokom
dosadašnjeg volontiranja?

 

Interesovanja

 
Zašto želiš da volontiraš?

 

Za koju oblast si, kao volonter, zainteresovan/a?

Izaberi oblast (max 3)

Socijalna pomoć
Deca i mladi
Zdravlje i posebne potrebe
Umetnost, kultura i sport
Obrazovanje
Zaštita životne sredine
Turizam
Ostalo

U skladu sa tvojim interesovanjima, da li misliš da ti je za volontiranje potrebna dodatna edukacija?

Da      Ne

 

 
Volonteri Beograda - Belgrade Greeters
Volonteri Beograda - Evrograd
Volonteri Beograda - Grupa484
Volonteri Beograda - Gradjanske inicijative
Volonteri Beograda - Volontiraj